"Kijk vanuit IT minimaal 3 jaar vooruit, óók in kleine en middelgrote organisaties"

< Overzicht Blog 10-03-2021

Het ontwikkelen van een IT-visie en strategie is voor iedere organisatie van belang. En dat geldt niet alleen voor grote bedrijven. Juist ook kleine en middelgrote bedrijven en instellingen hebben er belang bij om ten minste 1 tot 3 jaar vooruit te kijken. Het geeft de organisatie benodigde richting en houvast. Het omzetten van die strategie en visie naar realiteit is nog véél belangrijker. Hoe geef je hier invulling aan?

Een kort gesprek met partner Dirk van Sichem over strategische IT

Vertel Dirk, hoe gaat dit in de praktijk?

“Voor grote en complexe organisaties is het ontwikkelen en uitvoeren van zo’n visie en strategie een dagtaak. De routes worden uitgestippeld door de CIO of IT-directeur, of beiden. Samen met het management van de IT-afdelingen zorgen ze ervoor dat iedere nieuwe investering en iedere verandering in lijn met die strategie en visie worden opgepakt. Er wordt periodiek gesleuteld en bijgesteld, zodat de plannen blijven aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, en bij de organisatie en de IT.

 

Kleine en middelgrote organisaties werken vaak meer reactief. Niet persé bewust, vaak juist noodgedwongen. Omdat er geen extra capaciteit is of vrijgemaakt wordt voor een strategische IT-rol. Vervolgens is er om de vijf of drie jaar, en die termijn wordt steeds korter, het gevoel dat er achterstand ontstaat op een specifiek onderdeel van de IT. De ene keer zijn dat de werkplekken, de volgende keer misschien een bepaald deel van het applicatielandschap. Of beide.

 

De oplossing: er worden leveranciers en soms een adviseur ingeschakeld om te assisteren. Zij bepalen dan mede de richting waarop IT zich ontwikkelt. Men gaat dan voor pragmatisch en ‘goed is goed genoeg’. Ik zie in de praktijk dat dat vaak veel geld en tijd kost, omdat er daadwerkelijk sprake is van een ontstane achterstand. En dat had prima voorkomen kunnen worden.”

Hoe zou dat dan werken?

“Hoofdzaak is dat je doorlopend ruimte creëert voor een strategische IT-rol. Dat kan op verschillende manieren. Mijn advies is doorgaans om minimaal drie jaar vooruit te kijken, juist ook voor kleine en middelgrote organisaties. We doen dat bijvoorbeeld vanuit CIO as a Service, zonder dat daar direct veel tijd of geld voor vrijgemaakt hoeft te worden. In de praktijk betekent dit dat je eerst een hobbeltje neemt en dat er daarna sprake is van onderhoud in plaats van het wegwerken van achterstanden.

 

In de opstart van CIO as a Service zijn we grondig, we zorgen ervoor dat we de organisatie snel goed leren kennen. We lopen zeker niet weg voor een omvangrijke klus, maar we gaan graag pragmatisch en gericht te werk. We brengen in kaart welke onderwerpen direct aandacht nodig hebben en welke onderwerpen later opgepakt kunnen worden. We bepalen samen met de business welke ontwikkelingen belangrijk zijn en we geven richting aan een visie en strategie.

 

Soms is het zo eenvoudig als een beperkt aantal basisregels waaraan de organisatie zich kan houden bij het implementeren van nieuwe IT-veranderingen. Dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn, maar er moet wel over nagedacht worden. We gedragen ons daarin niet enkel als adviseur, we zullen ook de werkelijke omzetting begeleiden en samen met de organisatie uitvoeren.”

Wat is dan het verschil tussen CIO as a Service en een interim CIO?

“CIO as a Service is duidelijk anders dan het inhuren van een interim CIO. Voor CIO as a Service sluit je een contract af met Transition Experts. We hebben veel ervaring met IT governance, in combinatie met het ook daadwerkelijk doorvoeren van succesvolle veranderingen in IT en de IT-organisatie. In plaats van de hulp van één professional, kun je leunen op de kennis, ervaring en partners van onze complete organisatie. Zonder dat je daar zelf nog omkijken naar hebt.

 

Als je dat wenst kan CIO as a Service ingezet worden met een vast contactpersoon. Daarnaast heb je de wetenschap dat we volop specialisten beschikbaar hebben om dát te doen, dat het beste is voor jouw organisatie. Je betaalt daarvoor een vast laag bedrag per maand en bent vervolgens verzekerd van een goed onderhouden IT-strategie en visie, die ook daadwerkelijk wordt omgezet in de juiste acties en oplossingen voor jouw organisatie.”

Gert Veldhuis
Partner bij Transition Experts

Wil je eens vrijblijvend van gedachten wisselen over deze onderwerpen? Ben je benieuwd of CIO as a Service interessant is voor jouw organisatie? Eens sparren over het belang van een strategische rol, en de IT-visie en strategie van jouw organisatie? Ik denk graag met je mee. Neem contact met me op via 085 – 487 29 01 of gert.veldhuis@transitionexperts.nl.

Recent nieuws

Handtekening gezet, uitbestedingsovereenkomst kan in de kast ... ?!

Handtekening gezet, uitbestedingsovereenkomst kan in de kast ... ?!

Veel organisaties hebben een deel of zelfs de gehele IT-dienstverlening uitbesteed. De overwegingen die daar aan ten grondslag liggen verschillen per organisatie maar zijn vaak terug te voeren tot verbeteren van de dienstverlening, kostenbesparing en/of concentratie op de kernactiviteiten.

Lees verder.

Wij gaan verhuizen!

Wij gaan verhuizen!

Na 10 mooie jaren in ons kantoor aan de Atoomweg gaan wij verhuizen naar een nieuw kantoor aan de Atoomweg. We verplaatsen ons een kleine 300 meter oostwaarts. Lees verder.