Op weg naar de Digital Enterprise

Op weg naar de Digital Enterprise

< Overzicht Blog, Nieuws 13-11-2017

De Digitale Transformatie kun je zien als een nieuw tijdperk. Organisaties kunnen via een scala aan digitale kanalen met (potentiële) klanten, leveranciers en medewerkers communiceren. Nog niet ter vervanging van alle andere kanalen, maar aanvullend daarop. Dit tijdperk begon waarschijnlijk al bij de ontwikkeling van de eerste computers, maar vooral het ontstaan van Internet en mobiele apparaten heeft het mogelijk gemaakt om altijd en overal met elkaar via digitale weg (bewust of onbewust) in verbinding te staan.

 

Waarom we dit nu onder de noemer van Digitale Transformatie samenpakken en juist nu aandacht geven is een lastig te beantwoorden vraag. Waarschijnlijk door een combinatie van factoren (in willekeurige volgorde): onze drang naar een nieuwe hype, de noodzaak voor (vooral) bedrijven om de boot niet te missen en de snelle opkomst van nieuwe technologieën zoals Cloud, IoT, RPA en AI die daar aanleiding toe geven.

 

De uitdaging van de Digitale Transformatie zit hem niet zozeer in de (informatie) technologie. Die technologie is voorhanden, inmiddels behoorlijk robuust en vaak ook relatief eenvoudig te implementeren (Cloud) binnen een organisatie. De uitdaging zit hem in het veranderen, innoveren of uitbreiden van de processen en organisatie in samenhang met en optimaal gebruik makend van die technologie. En daarvoor al, in het bedenken van een briljante toepassing van de technologie zodat je de concurrentie weer een aantal stappen vóór bent. Dat laatste vraagt om creatieve koppen en visionairs. Het implementeren van de verandering in proces en organisatie vraagt om ervaring en doorzettingsvermogen. En beide vragen om gezond verstand en verstandig ondernemerschap zodat de investeringen die gedaan moeten worden, uiteindelijk ook werkelijk opleveren wat vooraf was gewenst en verwacht.

 

Overigens, ook bedrijven die al ‘Digitaal’ zijn (of dat van zichzelf vinden) zullen verder digitaal moeten transformeren. Misschien noemen we dat dan weer gewoon innoveren. Dit zijn overigens vaak jonge bedrijven die weinig ‘ballast’ met zich mee dragen.

 

De weg naar een volledig Digital Enterprise is er één van vele (soms kleine) stappen. Wel een weg waar je niet bang moet zijn om af en toe een verkeerde afslag te nemen. En soms even een stap naar achteren om weer eens het totaal-plaatje tot je te nemen en een paar stappen vooruit te kunnen denken. Adviseurs zoals Transition Experts kunnen daarbij helpen. Transition Experts heeft ervaring in het veranderen van organisatie, processen en techniek. De kennis van de business halen we op uit de organisatie en combineren dit met onze transitie management ervaring, kennis van de technologische ontwikkelingen, IT architectuur, security -en compliance aspecten. Uit deze mix ontstaan vervolgens concrete plannen voor de eerste stappen op de weg van Digitale Transformatie.

Recent nieuws

Handtekening gezet, uitbestedingsovereenkomst kan in de kast ... ?!

Handtekening gezet, uitbestedingsovereenkomst kan in de kast ... ?!

Veel organisaties hebben een deel of zelfs de gehele IT-dienstverlening uitbesteed. De overwegingen die daar aan ten grondslag liggen verschillen per organisatie maar zijn vaak terug te voeren tot verbeteren van de dienstverlening, kostenbesparing en/of concentratie op de kernactiviteiten.

Lees verder.

Wij gaan verhuizen!

Wij gaan verhuizen!

Na 10 mooie jaren in ons kantoor aan de Atoomweg gaan wij verhuizen naar een nieuw kantoor aan de Atoomweg. We verplaatsen ons een kleine 300 meter oostwaarts. Lees verder.