Transition Consultancy

Transition Consultancy

We adviseren onze opdrachtgevers voorafgaand aan en tijdens transities. Met onze onafhankelijke transitiemanagers haal je jarenlange ervaring en expertise in huis. Voor gedegen advies voor én tijdens het transitietraject.

 

Onze naam zegt het al: Transition Experts, onze focus ligt op de transitiefase. Met een team van zeer ervaren transitiemanagers en andere specialisten (zoals architecten, service managers, contract managers etc) brengen we complexe trajecten samen tot een goed einde. We kunnen je (een deel van) de transitie uit handen nemen, of je adviseren en bijstaan in het management van de transitie.

 

Soms is het voldoende om een extra paar ogen mee te laten kijken naar de (te sluiten) contracten. Wellicht wil je een extra check op het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit of een toetsing van de technische mogelijkheden.

 

Overweeg je een transitie, en ben je benieuwd naar de meerwaarde van een ervaren transitiemanager? Zit je er middenin, en kun je wel wat goed advies gebruiken? Staat er een project op de planning, maar loop je vast in de voorbereiding? We denken graag met je mee. Neem even contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Een goed begin….

… is het halve werk. Het is niet voor niets een cliché: ook hier geldt dat een goede voorbereiding essentieël is voor een succesvolle transitie. We zijn er dan ook graag vroeg bij.

Zo kunnen we voorafgaand aan de transitie de uitgangssituatie in kaart brengen. We zoeken naar kansen voor verbetering ten aanzien van de nieuwe, gewenste situatie. Daarbij richten we ons op de volgende aspecten:

 • Leveranciersselectie
 • Beoordeling van (te sluiten) contract
 • Toetsen van aangeboden technische oplossing
 • Bepalen van transitiegereedheid van de organisatie en/of de leverancier
 • Vereenvoudiging van IT-omgeving (zoals applicatiereducties en standaardisaties)
 • Audit van transitietraject of transitieplan

Meer info over deze aspecten vind je hieronder. Wil je meer weten over advies bij IT-transities en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Hoe wordt die uitgangspositie in kaart gebracht?

Iedere organisatie is anders, zo ook iedere transitie. In de basis zijn onderstaande aspecten belangrijk bij het in kaart brengen van de uitgangssituatie en het zoeken naar verbetering van de nieuwe, gewenste situatie.

 • Leveranciersselectie
  Bij het selectieproces voor een nieuwe leverancier, kennen we verschillende aandachtspunten. Voldoet de beoogde leverancier aan de wensen en randvoorwaarden? Is de partij in staat de klant te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen? We kennen de markt en haar spelers door en door. Met een intern ontwikkelde standaardaanpak analyseren we de mogelijke en/of gekozen leveranciers op de juiste fit met de organisatie.
 • Beoordeling van het (te sluiten) contract
  We behoeden je graag voor vervelende situaties tijdens de transitie en de verdere looptijd van het contract. Daarom beoordelen we het (te sluiten) contract op onder andere deze aspecten:

  • De (beschrijving van) aangeboden technische oplossing.
  • De Service Levels (SLA) en de wijze waarop deze zijn vastgelegd. Inclusief afspraken over de wijze van rapportages en de organisatorische impact van de te maken afspraken.
  • De exit-clausules: wat zijn de plichten van de leverancier, als je later voor een andere leverancier kiest of eventueel zelf weer de IT in beheer neemt?
  • De eerste beschrijving (het globale plan) van de uit te voeren transitie. Is die wel opgenomen in de aanbieding van de leverancier? Zo ja, is deze dan wel realistisch en compleet, of kom je tijdens de transitie voor verrassingen te staan?
  • In samenwerking met partnerorganisaties kunnen we het contract benchmarken en ook de juridische aspecten onder de loep nemen.
 • Toetsen van de aangeboden technische oplossing
  Op verzoek kunnen we de aangeboden technische oplossing beoordelen en (nogmaals) toetsen aan de gestelde eisen en wensen van de organisatie. Indien noodzakelijk, bij een negatieve uitkomst, kunnen we middels een beproefde set aan interviews en een goede analyse vaststellen wat de organisatie nu écht nodig heeft.
 • Bepalen van de transitiegereedheid van de organisatie en/of de leverancier
  Middels een Transitie Readiness Assessment stellen we zeer exact vast of de organisatie (en/of de leverancier) wel klaar zijn voor het transitieproces. Het is van belang dat er een duidelijk beeld geschetst wordt van de activiteiten die nodig zijn voor het klaarstomen van de eigen organisatie (en/of de leverancier), zodat de verdere transitie soepel verloopt.
 • Vereenvoudiging van de IT-omgeving
  Een complexe IT-omgeving maakt een complexe transitie. Complexiteit kost vaak veel tijd én geld. Kun je pré transitie de IT-omgeving vereenvoudigen, dan maakt dat de transitie ook eenvoudiger. Vergelijk het maar met een privé-verhuizing. Steek je vooraf moeite in het opruimen en uitzoeken van je woning? Dan kost de verhuizing je minder tijd en verhuisdozen. Pak je het grondig aan, dan heb je ook minder verhuizers en een kleinere verhuiswagen nodig. Misschien blijk je zelfs een kleiner huis te kunnen aanschaffen!We zien dit principe terugkomen bij IT-transities. Het komt vaak voor dat we tijdens de transitie nog aan het opruimen zijn. Elke kast gaat open en dat levert vaak verrassingen op. We zijn dan ook behoorlijk handig geworden in het snel uitzoeken en opruimen van applicaties, servers en andere IT-componenten. Bijvoorbeeld door slimme standaarden te kiezen of omgevingen samen te voegen. Maar dat doen we liever vóórdat de verhuizers in onze nek staan te hijgen. Op basis van het transitiegereedheidsassesment of op basis van eigen bevindingen binnen de organisatie kunnen we vooraf grote delen van de IT-omgeving vereenvoudigen.
 • Audit van transitietraject of transitieplan
  We beoordelen de haalbaarheid van het transitieplan of lopende transitietrajecten. Daarbij toetsen we diverse belangrijke onderdelen. Is de gekozen aanpak de juiste voor een succesvolle migratie? Kunnen de doelstellingen worden gerealiseerd? En hoe groot is de expertise van de betrokken teams en (externe) partijen? Hoe is het projectplan opgebouwd qua kostenstructuur, planning, interne en externe communicatie? Is de scope duidelijk en volledig?Het resultaat van een dergelijke audit is een compact en praktisch advies over aanpassingen in de aanpak, organisatie en/of doelstelling. Zonder fraaie theoretische verhalen, mét gedegen kennis van de praktijk. Indien gewenst ondersteunen we in het doorvoeren van de aanpassingen of in het uitvoeren van (delen van) de transitie.

Ben je benieuwd naar onze visie op jouw transitietraject? Heb je een extra paar ogen nodig, of wil je weten wat de meerwaarde van Transition Experts is? Neem even contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.