Datagedreven werken

Datagedreven werken

Neem je beslissingen op je intuïtie, of op basis van keiharde data? Datagedreven werken draait om dat laatste. Computers nemen betere én snellere beslissingen dan mensen. Dat kan een behoorlijke impuls geven aan bijvoorbeeld procesautomatisering, risico-beheer, marketing en andere processen in je organisatie. Maar… dan moeten die computers natuurlijk wél goed geïnstrueerd zijn.

Datagedreven werken draait om sturen op basis van feiten. Je zorgt ervoor dat je systemen over de juiste (!) data beschikken en dat ze de juiste (!) regels kennen om goede beslissingen te maken. Het principe is niet zo ingewikkeld, de uitvoering des te meer.

 

Een aantal voorbeelden van data driven werken:

  • Het inkoopproces automatiseren aan de hand van verkoopcijfers.
  • Logistieke processen optimaliseren op basis van de gegevens (over die processen) die je de afgelopen jaren hebt verzameld.
  • Vooraf voorspellen welke risico’s nieuwe klanten met zich meebrengen, op basis van verzamelde data binnen het huidige klantenbestand.

Bij dat laatste voorbeeld denk je misschien direct aan recente misstappen op dit gebied. Wanneer je een systeem bouwt dat niet voldoende doordacht is, kan een klein beetje ruis op de lijn al leiden tot volledig verkeerde beslissingen. Een goed voorbeeld is het anti-fraudesysteem SyRi – een absoluut onwenselijke toepassing van datagedreven werken.

De basis van datagedreven werken: 5 succesfactoren

Wil je succesvol aan de slag met datagedreven werken, dan vraagt dat om meer dan enkel een technische implementatie. We spreken van vijf succesfactoren, die ieder op orde moeten zijn om succesvol datagedreven te kunnen werken.

  • Succesfactor 1: Data Zorg dat je je data door en door kent. Het is belangrijk dat je weet wat je data betekent, wat de relatie is met andere datasets en dat de data betrouwbaar is. Ook heb je informatie nodig over herkomst en gebruik van de data.
  • Succesfactor 2: Regels Je wil beslissingen nemen op basis van data, maar waar komen die beslissingen vandaan? Er zijn verschillende soorten regels (denk aan integriteitsregels, afleidingsregels, uitwisselingsregels), die invloed hebben op data en dus ook op elkaar. Welke regels hanteer je, hoe beïnvloeden deze elkaar?
  • Succesfactor 3: Processen Je zet datagedreven werken in omdat je een beter, sneller, betrouwbaarder en/of goedkoper proces wil inrichten. Om dat goed te kunnen doen, moet je op detailniveau weten hoe je processen verlopen. Geen zwarte dozen, waarin van alles gebeurt wat je niet kunt plaatsen.
  • Succesfactor 4: Organisatie Zorg ervoor dat de wederkerende werkzaamheden, verantwoordelijkheden en vaardigheden op orde zijn. Zorg voor stevig datamanagement, de juiste mensen op de juiste functies en ben transparant over wat je creëert (wat gebruik je, wat is het doel, wat gebeurt er?).
  • Succesfactor 5: Techniek Technische oplossingen zijn er legio. De invulling is volledig afhankelijk van je organisatie en je ambitie binnen datagedreven werken. Een goede technische oplossing vereist dat succesfactor 1 t/m 4 op orde zijn. Ga je eerst daar mee aan de slag, dan kun je de hierin opgedane kennis vervolgens inzetten bij het selectieproces voor een geschikte leverancier of technische oplossing.

Meer lezen over deze vijf succesfactoren? Lees de blog: De basis van datagedreven werken: 5 succesfactoren.

Aan de slag!

Datagedreven werken kun je op allerlei manieren aanpakken. Je kunt klein beginnen, of direct met grof geschut aan de slag. In beide gevallen geldt: het is belangrijk om eerst scherp te hebben wat je met datagedreven werken wil bereiken. Welke processen wil je aanpakken, en waarom? Wat verwacht je voor resultaten, zijn er wellicht nog andere mogelijkheden? Dit zijn vragen waar we je graag bij helpen. Neem gerust contact op als je aan de slag wil met een business case, of gewoon eens vrijblijvend wil sparren. We denken graag met je mee.

In de praktijk

Veel organisaties beseffen niet dat zij allang en op veel manieren geautomatiseerd sturen op data. Ieder stuk software bevat beslissingen, die op zich onderdeel van een keten van beslissingen, waar (bijna) niemand meer de regie op kan voeren. Het verder uitbreiden van datagedreven werken is niet te stoppen, de voordelen zijn te groot. Maar daarmee groeien de risico’s net zo hard mee.

 

AI-systemen worden voor steeds meer organisaties bereikbaar en het gebruik ervan neemt een grote vlucht. Wij hebben ervaren dat om de risico’s in te perken, terwijl de voordelen worden veiliggesteld, het verkrijgen van de regie op datagedreven werken noodzakelijk is.

 

Referenties stellen we op verzoek graag beschikbaar.

Modulaire digitale transformatie

Datagedreven werken is één van de onderwerpen die we onder de noemer Modulaire Digitale Transformatie aanbieden. Dat is onze manier om digitale transformatie behapbaar te maken. De verschillende modules bieden een prettig handvat voor digitale transformatie binnen jouw organisatie. Je kunt zo, handig afgekaderd, één onderwerp oppakken.

 

Je kunt natuurlijk ook verschillende modules combineren. Kijk bijvoorbeeld eens naar Slim naar de Cloud of Toekomstbestendig werken. Je kunt iedere module inzetten voor volledig traject, van kop tot staart. Of er de voor jou interessante zaken uithalen. Uiteraard bieden we hierin ook maatwerk, iedere organisatie is immers anders.

Ben je benieuwd hoe Modulaire Digitale Transformatie werkt, of wat we op het gebied van datagedreven werken kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem gerust even contact op, we denken graag met je mee!